Tomasz Długosz

Radca prawny | Partner

kontakt: tomasz.dlugosz@bdglegal.plDoświadczenie:

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2009 roku
 • od 2013 partner w kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni
 • przed utworzeniem Kancelarii aplikant radcowski, a potem radca prawny w renomowanej ogólnopolskiej kancelarii

Specjalizacje:

 • prowadzi bieżącą obsługę prawną, w tym korporacyjną grup kapitałowych, wspierając bieżące działanie ich organów, doradzając przy zmianach umów spółek i statutów
 • doradza podmiotom z branży medycznej i deweloperom w procesach inwestycyjnych, w tym prowadzi procesy due dilligence, doradza przy nabyciu nieruchomości, uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, przygotowuje i negocjuje umowy o roboty budowlane, doradza w relacjach i sporach na linii inwestor-generalny wykonawca-podwykonawcy
 • doradza w procesach projektowania, budowy i sprzedaży szpitali, biurowców, osiedli mieszkaniowych
 • doradza przy zakładaniu i przekształceniach spółek
 • reprezentuje zarówno podmioty będące przedmiotem sprzedaży, jak i sprzedających i kupujących w transakcjach M&A
 • tworzy, negocjuje i doradza przy wykonaniu umów, w tym o prace projektowe, wdrożeniowych i licencyjnych, o roboty budowlane, umowach sprzedaży i dystrybucji
 • doradza w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • reprezentuje klientów w sporach sądowych

Wykształcenie i umiejętności:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008)
 • stypendysta Universiteit van Tilburg w Holandii (2007-2008)
 • włada biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym
+

Arkadiusz Musiał

Radca prawny |  Associate partner

kontakt: arkadiusz.musial@bdglegal.plDoświadczenie:

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2019 roku
 • od 2021 związany z Kancelarią BDG.LEGAL Długosz i Partnerzy Radcowie Prawni

Specjalizacje:

 • świadczy kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych przedsiębiorców
 • doradza w procesach negocjowania i zawierania umów handlowych, w tym zwłaszcza umów wdrożeniowych, licencyjnych, o roboty budowlane, sprzedaży; dystrybucyjnych
 • reprezentuje kupujących oraz sprzedających w transakcjach typu share deal i asset deal
 • doradza w procesach zakładania, łączenia oraz przekształcania spółek handlowych
 • reprezentuje klientów w sporach gospodarczych

Wykształcenie i umiejętności:

 • Administracja, studia I stopnia, Uniwersytet Jagielloński
 • Prawo, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Jagielloński
 • Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński
 • WIPO Joint Master's Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies, studia II stopnia, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Szkoła Prawa Nowych Technologii, studia podyplomowe, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
 • Szkoła Prawa Własności Intelektualnej, studia podyplomowe, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, Emory University, Georgia State University, Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Prawa Angielskiego, British Law Centre
 • Advanced Course on Software Licensing including OpenSource, WIPO Academy
 • Advanced Course on Copyright and Related Rights, WIPO Academy
 • Advanced Course on Arbitration and Mediation Procedure under the WIPO Rules, WIPO Academy
 • włada biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym
+