Nasz zespół


Jarosław Borucki

Radca prawny | Partner

kontakt: Jaroslaw.Borucki@bdglegal.plDoświadczenie:

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2009 roku
 • od 2013 partner w kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni
 • przed utworzeniem Kancelarii pracował w wiodących kancelariach prawnych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim

Specjalizacje:

 • doradza podmiotom z branży  deweloperskiej w procesie inwestycyjnym, w tym prowadzi procesy due dilligence, doradza przy nabyciu nieruchomości (zarówno na cele mieszkaniowe, jak i biurowe), przygotowuje i negocjuje umowy o roboty budowlane (w formie generalnego wykonawstwa, pakietowania inwestycji, czy umowy na wykonanie prac adaptacyjnych powierzchni biurowej), doradza w sporach na linii inwestor-generalny oraz wykonawca-podwykonawcy
 • doradza podmiotom z branży automotive w bieżącej działalności, w tym przygotowując umowy i prowadząc spory sądowe z kontrahentami
 • doradza w procesie finansowania inwestycji, w tym przy negocjacji umów kredytowych oraz negocjacji i wykonania dokumentów zabezpieczenia
 • prowadzi bieżącą obsługę prawną, w tym korporacyjną grup kapitałowych, wspierając bieżące działanie ich organów oraz przygotowując zmiany umów spółek i statutów
 • doradza przy zakładaniu, przekształceniach i łączeniu spółek
 • reprezentuje zarówno podmioty będące przedmiotem sprzedaży, jak i sprzedających i kupujących w transakcjach M&A
 • tworzy, negocjuje i doradza przy wykonaniu innych umów, w tym umów najmu, umowach sprzedaży i dystrybucji, umów dostawy itp.
 • reprezentuje klientów w licznych sporach o zapłatę, w tym związanych z wykonaniem umów sprzedaży czy rozliczeniem umów o roboty budowlane

Wykształcenie i umiejętności:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008)
 • włada biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym
+

Tomasz Długosz

Radca prawny | Partner

kontakt: Tomasz.Dlugosz@bdglegal.plDoświadczenie:

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2009 roku
 • od 2013 partner w kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni
 • przed utworzeniem Kancelarii aplikant radcowski, a potem radca prawny w renomowanej ogólnopolskiej kancelarii

Specjalizacje:

 • prowadzi bieżącą obsługę prawną, w tym korporacyjną grup kapitałowych, wspierając bieżące działanie ich organów, doradzając przy zmianach umów spółek i statutów
 • doradza podmiotom z branży medycznej i deweloperom w procesach inwestycyjnych, w tym prowadzi procesy due dilligence, doradza przy nabyciu nieruchomości, uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, przygotowuje i negocjuje umowy o roboty budowlane, doradza w relacjach i sporach na linii inwestor-generalny wykonawca-podwykonawcy
 • doradza w procesach projektowania, budowy i sprzedaży szpitali, biurowców, osiedli mieszkaniowych
 • doradza przy zakładaniu i przekształceniach spółek
 • reprezentuje zarówno podmioty będące przedmiotem sprzedaży, jak i sprzedających i kupujących w transakcjach M&A
 • tworzy, negocjuje i doradza przy wykonaniu umów, w tym o prace projektowe, wdrożeniowych i licencyjnych, o roboty budowlane, umowach sprzedaży i dystrybucji
 • doradza w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • reprezentuje klientów w sporach sądowych

Wykształcenie i umiejętności:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008)
 • stypendysta Universiteit van Tilburg w Holandii (2007-2008)
 • włada biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym
+