Wspólnicy Kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni posiadają bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców i klientów indywidualnych w postępowaniach cywilnych sądowych.

 

Podejmujemy się zastępstwa klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, specjalizując się w szczególności w sprawach dotyczących rozliczeń dostawy towarów, rozliczeń między uczestnikami procesu budowlanego oraz w sporach z udziałem banków i instytucji finansowych.

 

Obszar naszej praktyki obejmuje doradztwo i zastępstwo klientów:

w sprawach roszczeń o zapłatę z tytułu umów zawieranych w praktyce  handlowej,

w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (deliktów),

w sprawach dotyczących zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia,

w sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,

w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji,

w postępowaniach dotyczących wzruszenia czynności prawnych upadłego,

w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw sądowych dotyczących nieruchomości, reprezentując klientów w postępowaniach:

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

o zniesienie współwłasności,

o zasiedzenie,

dotyczących zarządu nieruchomością.

 

Nasza oferta obejmuje także doradztwo na etapie przedprocesowym – w tym zakresie:

przedstawiamy klientom ocenę szans procesowych jeszcze przed zainicjowaniem postępowania,

w imieniu klientów podejmujemy się negocjacji w celu doprowadzenia do ugodowego zakończenia sporu.

 

Nadto reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie zasądzonej wierzytelności.

 

 

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl