Wśród dominujących specjalności Kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni znajduje się doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w tej dziedzinie prawa, co pozwala nam oferować kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością dłużnika. Podejmujemy się reprezentacji zarówno niewypłacalnego dłużnika jak i jego wierzycieli, a także organów nadzorujących lub prowadzących zarząd majątkiem upadłego.

 

W ramach powyższej obsługi:

doradzamy przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika i wykonujemy wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń,

przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzyciela jak i w imieniu upadłego,

składamy zgłoszenia wierzytelności,

w imieniu wierzycieli składamy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego, w tym zaskarżamy listy wierzytelności i plany podziału funduszów masy upadłości,

reprezentujemy upadłego, wierzyciela i syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości,

doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom masy upadłości we wszelkich sprawach związanych z zarządem masy upadłości, windykacją wierzytelności upadłego oraz w kontaktach z innymi organami postępowania upadłościowego,

prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości.

 

 

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl