Prawo umów handlowych jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Wspólnicy Kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni, również w trakcie pracy wykonywanej bezpośrednio u klienta, doradzali przy przygotowywaniu i  wykonywaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych.

 

Oferujemy nasze usługi we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem, a także z rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności:

przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz wspomagamy klienta w procesie negocjacji warunków umowy, uwzględniając m.in. problematykę praw autorskich,

doradzamy w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji,

opiniujemy i doradzamy przy wyborze scenariusza rozwiązania umowy,

przygotowujemy i weryfikujemy wzorce umowne znajdujące zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług w obrocie z konsumentami.

 

Przy opracowywaniu dokumentacji umownej wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi umowami.

 

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl