Jedną z podstawowych dziedzin w których oferujemy swoje usługi jest szeroko rozumiane prawo spółek, obejmujące wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w dużych ogólnopolskich kancelariach możemy zapewnić nie tylko bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, ale również kompleksową obsługę transakcji dotyczących majątku lub udziałów spółek handlowych.

 

Nasza oferta obejmuje:

tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,

planowanie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

doradztwo i przeprowadzanie procesu łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego,

bieżącą obsługę korporacyjną,

obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń,

reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,

reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,

przygotowywanie umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami, jak również tzw. kontraktów menedżerskich,

reprezentację i doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami lub z organami spółek, w tym w sprawach z powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek handlowych,

likwidację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl