Na zlecenie pracodawców zajmujemy się bieżącym doradztwem w zakresie stosowania przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 

W ramach tej praktyki:

przygotowujemy i opiniujemy dokumentację dotyczącą zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umów o pracę,

opracowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne wewnętrzne dokumenty pracodawcy regulujące porządek i organizację pracy,

dokonujemy oceny uprawnień pracowniczych w świetle przepisów prawa pracy,

konsultujemy działania pracodawców  ramach procedury tzw. zwolnień grupowych,

doradzamy w sprawach relacji ze związkami zawodowymi, w tym podejmujemy się negocjowania układów zbiorowych i doradzamy w zakresie procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.

świadczmy porady z zakresu prawa pracy

 

Nadto reprezentujemy pracodawców i pracowników we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami pracy, w tym w sporach:

o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem,

o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne),

związanych z dyskryminacją i mobbingiem,

o ustalenie istnienia stosunku pracy,

o roszczenia z tytułu wypadku przy pracy,

o sprostowanie świadectwa pracy,

o roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracowników za wyrządzoną pracodawcy szkodę.

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl