Wspólnicy Kancelarii Borucki i Długosz Radcowie Prawni mają szerokie doświadczenie we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksową obsługę prawną na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanej, poczynając od projektowania i procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez przygotowanie dokumentacji umownej wykonania robót budowlanych, na rozliczeniu robót i obsłudze deweloperów kończąc.

 

W zakresie obsługi procesu inwestycyjnego:

prowadzimy kompleksową obsługę wszelkich zagadnień administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i pozwolenia na budowę,

przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz doradzamy w zakresie minimalizacji ryzyk ujawnionych w toku przeprowadzonego badania,

doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,

doradzamy przy opracowywaniu dokumentacji umownej dotyczącej wykonania inwestycji, w tym w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy o projekt architektoniczny, o generalne wykonawstwo i umowy podwykonawcze oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,

doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,

reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości i procesu inwestycyjnego,

reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniem inwestycji, w tym w szczególności w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane.

 

W zakresie bieżącej obsługi deweloperów:

doradzamy przy zarządzie nieruchomościami,

opracowujemy projekty umów deweloperskich,

doradzamy przy sprawach z roszczeń nabywców lokali,

reprezentujemy klientów przy rozliczeniach z wykonawcami robót budowlanych, w tym w szczególności w sprawach związanych z ujawnieniem wad wykonanych robót budowlanych,

doradzamy i reprezentujemy klientów w relacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl