Nasza specjalizacja obejmuje doradztwo i reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących procesu budowlanego i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i zastępstwa klientów w postępowaniach administracyjnych:

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy lub wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o udzielenie pozwolenia na budowę,

o orzeczenie nakazu rozbiórki,

o wydanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku,

dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

 

Podejmujemy się zastępstwa klientów na etapie postępowania administracyjnego (przed organem pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym) oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 

 

Borucki i Długosz Radcowie Prawni spółka cywilna

ul. Grzegórzecka 78/7, 31-559 Kraków

e-mail: kancelaria@bdglegal.pl

tel. +48 12 294 50 55

www.bdglegal.pl

Projekt i realizacja: Natalia Paszkowska

natalia_paszkowska@wp.pl